Ett renare Stockholm med sanering

Kontakta sanering Stockholm om du är i behov av att sanera. Vi har utbildad personal som har den kunnighet och erfarenhet som kan hjälpa dig. Våra tidigare kunder har blivit nöjda med våran service och det ser vi som kvitto på att vi utför ett gott och effektivt arbete. Våra kunder är privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsbolag. Våra tjänster som sanering utför är följande:

  • Skadesanering
  • Rivning
  • Asbestsanering
  • Klottersanering
  • Luktsanering
  • Avfuktning
  • Mögelsanering
  • Håltagningar
SANERING STOCKHOLM

Vi arbetar alltid med hög kvalitativa maskiner som ger det resultat som är önskvärt. Dom materialen som sanering dagligen stöter på dagligen är gips, betong och granit. Därför har vi höga krav på våra maskiner och annan utrustning som är nödvändig. Vid saneringar kan det uppkomma att sanering måste utföra sågningar i betongen. Då använder vi oss endast av sågar som har de säkerhetsföreskrifter som är tillåtna. Vi borrar även i betong och gör då håltagningar så att man lättare kan utföra diverse VVS- arbeten. Att riva hus är en uppgift som sanering ör med erfarenhet, noggrannhet och planering. Vid rivningar av större hus utför vi sömnborrningar som i ett led att få bort delar eller hela betongkonstruktionen.

Asbestsanering i Stockholm

Det är nu förbjudet att bygga med asbest på grund av att den framkallar allvarliga sjukdomar som ger sig på lungorna. Men asbest finns tyvärr kvar i våra hus. Asbesten kan ha blivit borttagen men kan leva kvar i isoleringen eller i fogarna som finns i köket eller i badrummet. Det är kvar där som små partiklar och kan på sikt vara skadligt. En rejäl undersökning kan sanering utföra för att få bort asbest och dom små partiklarna av asbest som fortfarande finns kvar i fastigheten.

Mögel arter

Ett stort problem som vi har i våra bostäder är mögel. Det är bakterier och mögelsvamp. Dessa bakterier trivs och frodas där det är fuktigt och livnär sig på döda material som betong, gips, trä och plast. Det finns olika mögel arter som har avger gaser som på sikt är skadliga för hälsan. En vanlig bakterie heter Auerobasidium. Den trivs i fuktiga områden och finns därför i badrummen. Den avger sporer som sprider giftiga gaser. Dessa gaser framkallar allergier och även lungsjukdomar. Cladosporum är en annan bakterie som trivs i kylskåp och i gamla tapeter. Den är expert på att producera giftiga toxiner och sprider sjukdomar. Chaetomiom är en bakterie som återfinns i våra källare. Det är den bakterie som sprider den källarlukt och den stor trivs där det finns papper och trämaterial. Den värsta bakterien är den äkta hussvampen. Det är en rötbakterie som sprider sig med en otrolig fart. Den trivs i kalkrika byggnader och i trämaterial. I träet kan man beskåda stora sprickor och på golvet brukar det formas bruna små högar av malda flisor. För att ta bort dessa mögel arter måste du kontakta sanering . Vi gör först en undersökning där vi utreder problemet. Då kan vi på bästa sätt komma fram till vilken mögel art som angriper och hur pass etablerad spridningens omfattning har hunnit bli. Det som kännetecknar sanering är att vi är experter på mögel och fuktskador. Vi sanerar bort mögelskador genom isblästering. Det är en miljövänlig metod som inte är kostsam. Dessutom går det fortare att få bort mögelskadorna. Torrsugning är också en av våra tjänster som vi kan utföra. Det är ett verktyg som fungerar som en dammsugare. Den är högst effektiv på att suga upp grus, byggmästarfyllning och sand.

Fuktmätningar

Att utföra fuktmätningar är en självklarhet för sanering i Stockholm. Vi brukar besiktiga hus som har blivit angripna av mögel. Provtagningar tas och analyserar. Där kan vi få fram om bakterierna är döda eller levande organismer. En luftprovtagning kan också visa vilka ämnen som florerar runt i luften. Fuktmätning är den metod som visar hur pass stor fuktskadan är. Fuktmätning kan inte endast påvisa var mögel orsakerna har framkommit.

Förebygga

För att förebygga fuktskador håll alltid ditt hus rent och torrt. Installera in en sorpitionsavfuktare, som drivs av en rotor som fångar upp kall luft. Det finns också kylavfuktare som ser till att luften blir mera torr. Vi på Sanering vill också rekommendera att du själv gör inspektioner över ditt hus.rabattkoder och länkkatalog - Gratis länkkatalog SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här: