Allt går upp i rök
February 13, 2019
saneringistockholm
Att jobba med asbest
June 2, 2019

De flesta av oss vill ha ett hem som doftar fräscht och man mår bevisligen bättre av att vistas i ett rum där det inte luktar ruttna ägg eller inpyrt rök. Vissa människor är dessutom drabbade av sensorisk hyperaktivitet och det innebär att man är känslig vid lukter och kan känna starkt obehag att vistas i ett rum där odören drar till sig flugor.

Luktsanering är den enda vägen bort från irriterande lukter

Första steget är att man ska lokalisera vad lukten kommer ifrån och steg två är sätta dit åtgärder som ska stoppa doftens kraft. Metoder som proffsen använder heter ozon som är en effektiv gas som innehåller tre syrgasatomer. Ozon är inte skonsam mot miljön och måste använda detta medel med största försiktighet. Efter att ozonet har kommit in i rummet ska man inte stanna kvar och man ska låta en saneringsfirma stockholm sköta detta arbete som är både svårt och kan vara rent av farlig för en person som inte har den rätta kunskapen.

Ozon räknas som en instabil molekyl och man måste tillverka vätskan direkt på den plats som man ska till att luktsanera. Med ozon kan man luktsanera och även ta bort illaluktande mögel. Även gnagare som mindre möss och råttor ogillar ozon. Med denna metod kan man bort dom skadedjuren som har blivit dina objudna grannar och flyttat in bakom väggarna.

sanering i stockholm

Fotokatalysator lyser bort lukten

En fotokatalysator är en maskin som också används vid luktsanering. Det är en relativt ny teknik som fungerar genom att en UV-lampa som drar igång en katalysator som har ämnet titandioxid som gör att man får fram ämnen som på ett aktivt sätt kan slå hål på molekylerna som upprätthåller den dåliga lukten i rummet. Man har även kommit på att om man dessutom använder ozon tillsammans med en fotokatalysators UV-lampa så får man fram en otroligt stark sammankoppling som slår det mesta inom luktsanering. Man kan vistas i rummet när man sanerar med en fotokatalysator vilket gör så att saneringen blir naturligt mycket enklare. Andra tillvägagångssätt är fogger-metoden. Foggning är en rökmaskin som värmer upp glykol och andra ämnen som senare blir till alkohol som avdunstar ut som fin rök från maskinen. Denna metoden är effektiv i trånga och små utrymmen där det annars
kan vara väldigt knepigt att komma åt.

Avfuktaren kan ta bort lukter som inte ska finnas

Om tillexempel en illaluktande vägg är fuktig kommer doften automatiskt att stegra sig och bli ännu mera intensiv i rummet. Det är nämligen så att fukten binder fast lukten. Därför kan man även luktsanera med en avfuktare. En avfuktare gör rummet torrt och det kommer att minimera lukter från fuktiga trävirke.

Luktsanering av krypgrund

En krypgrund är den grund som våra hus står på. När det är höga halter av fukt i luften kommer virket att avsöndra kemikalier som luktar väldigt illa. Där kommer även mögel att börja trivas och det kommer på sikt att börja lukta hemskt. Doften kan lätta sig upp in i huset och för med sig giftiga gaser som kan påverka din hälsa negativt genom att du börjar att må illa. Den lukt som man ska vara aktsam över är när det börjar att lukta gammal jordkällare.

Saneringen ser olika ut för varje hus, men om det är för många delar som är ansatta av mögel och dålig lukt finns det bara en väg att ta och det är att riva och bygga nytt. För att förebygga måste du kontrollera att dina hängrännor som leder bort regnvattnet är hela och gärna installera in en trådlös hygrometer så att du kan hålla stenkoll över fuktigheten.

    Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här: