Bekämpa din värsta fiende
May 30, 2017
Allt går upp i rök
February 13, 2019

Asbest har länge varit ett bekymmer för arbetare inom byggbranschen och för människorna som bor i hus som har detta miljöfarliga materialet inbyggt. Men när asbest var nytt ansågs det vara ett helt suveränt material som var både värmeisolerande och hade en förträfflig ljudisolerande effekt. Byggarbetarna kände att det var ett smidigt material som man kunde använda till så mycket. Det blandades därför ner helt friskt i fogmassor och kakelfix för den goda isoleringen och tätningens skull. Alla var helt ovetande om farorna som facit har uppvisat idag. Det är även ett alarmerande stort problem med asbest idag.

Vad är asbest?

Asbest har varit flitigt använt och man kan finna det i värmepannor, rörisoleringar, plastmattor, tak, fasader och fönsterkitt. Men listan kan tyvärr göras betydligt längre. Asbest är fiberartade kristalliserade silikater. Det finns vit, brun och blå asbest.
Faran med detta är att asbest frigör sina fibrer när man blandar det tillsammans med andra material. Det som händer att det bildas ett damm som är rent livsfarlig att andas in. Dammet går rätt in i lungorna och utvecklar lungsäckscancer. Det kan bara räcka med att få i sig en liten dos av fibrer. Även om asbest förbjöds 1982, så dör 130 personer i Sverige per år i lungsäckscancer som är direktrelaterat till asbest. Idag har asbest frågan mattas av och kunskapen bland den yngre generationen av hantverkare har brustit. Vid renoveringar äldre hus har asbest uppdagats och blivit en ny potentiell fara för alla som arbetar där.

sanering i stockholm

Om du som privatperson är i tagen med att renovera och misstänker att du har att göra med asbest, så måste du ta prover innan du kan börja med att riva och bygga nytt. Du måste då vara försiktig när du samlar in prover och skydda dig med mask, overall, handskar och se till att skydda dina skor. När man tar ett prov från golvet så skär man upp mattan och lägger sedan ned provet försiktigt i en plastpåse som du omsorgsfullt försluter och sätter fast en tejp bit på påsen som talar om att det är asbest. Ta fram en fuktig trasa och torka rent och försegla hålet med primer eller tejp. Tänk på att inte ta ett för litet prov.

Vid prover av kakel ska man lossa helt sonika en hel platta och fogmassan ska få följa med. Lägg i påse och förslut väl. Här ska du också ta fram en fuktig trasa och försegla med tjock grundfärg eller tejp vid brist av färg. Proverna ska du sända till laboratorium för att avgöra om det är asbest. På nätet hittar du lätt ett labb som göra dessa analyser helt enkelt för dig. Det är viktigt för då får man vetskap i om du ska anlita en saneringsfirma som kan hjälpa och hantera detta farliga byggämne. Allt avfall efter en renovering och sanering som har asbest måste läggas i plastsäckar som ska noga förseglas och vara märkta med att det innehåller asbest.

Får man sanera asbest själv?

Det finns inget som hindrar att göra en asbestsanering stockholm på egen hand. Men det innefattar många faror för den privatperson som inte har dom rätta kunskaperna som en saneringsfirma har. Det är inget skämt och riskerna är stora som man tar på sig. Att ha skyddsutrustning är en självklarhet vid hantering av asbest och ansiktsmask är nödvändigt. En sanering av asbest utförd av en saneringsfirma tar säkerheten på största allvar och isolerar området. Man använder sig av masker som har P3-filter och skyddskläder som den amatörmässiga privatsaneraren kanske inte alls har tänkt på. Proffsen använder sig också av en speciell uppsugare som tar hand om asbesten. En vanlig
dammsugare är inte att rekommendera, då kommer asbesten att spridas runt i luften och då har man inte fått bort det dödliga dammet som var hela meningen med saneringen.

    Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här: