Föredrar du doften av röda rosor eller rutten sill?
March 6, 2019

De allra flesta idag vet hur farligt det kan vara med asbest. Men tidigare var det en vanlig ingrediens i byggmaterial och än idag så finns det behov av sanering. Eftersom det sprids med luften så är det viktigt att vara försiktig och göra saneringen på absolut rätt sätt.

De som är i den största farozonen är byggarbetare av olika slag. Därför är det ganska vanligt att kalla in saneringsexperterna innan man börjar riva eller bygga om äldre hus. Det var inte förrän 1982 som det blev helt förbjudet att använda asbest i Sverige. Därför kan det alltid vara bra att först kontrollera om asbest är närvarande och i så fall i vilken utsträckning.

Vad är asbest?

Asbest är samlingsnamnet på en rad olika mineralfibrer. De är mycket små och kommer lätt ner i lungor och hals. Det var ett populärt material för byggen eftersom det tål höga temperaturer och isolerar väl. Därför användes det tidigare som ett brandskydd i stålkonstruktioner, som i soprum eller ventilationsutrymmen. Ett annat vanligt ställe för produkter med asbest var som isolering runt rör och pannor. Eftersom det isolerar och absorberar ljud så var det vanligt som en del av golvplattor, och även under plastmattor.

Med andra ord fungerade asbest lite som ett mirakelmedel, och man inkluderade det så gott som överallt. Idag har man steg för steg jobbat hårt med att sanera och få bort asbesten från hem och offentliga byggnader. En viktig milstolpe var att förbjuda det, men nu gäller det att komma tillrätta med den asbest som redan finns.

Sanera bort all asbest

Det går att mäta halten av asbest i olika material, så om man är osäker är det bäst att kontakta Arbetsmiljöverket. För att sedan kunna jobba med att sanera asbest och riva ner det som finns, så krävs det ett speciellt tillstånd. Säkerhetsföreskrifterna är stränga och måste följas, för asbest är verkligen farligt. Det kan leda till olika sjukdomar, framför allt i andningsorganen och lungorna.

Det är nödvändigt att ha speciell skyddsutrustning när man jobbar med asbest. Dessa skyddskläder måste sedan förvaras separat från andra kläder, för annars så kan asbesten överföras till dem. Man måste andas genom masker och rent allmänt undvika all kontakt med materialet.

Målet är nu att ersätta alla gamla byggmaterial med nya, hälsosamma alternativ. Det gäller att alltid vara uppmärksam och inte av misstag komma i kontakt med asbest. Eftersom det är relativt nyligen som ämnet förbjöds så finns det fortfarande på flera ställen.

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här: